நிகழ்வுகள்

பொங்கல் விழா 2023

அனைவருக்கும் வணக்கம், சுடாக்கோம் தமிழ்ச்சங்க விழாவில் உங்கள் கலைத்திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்திசெய்து உங்கள் நிகழ்ச்சியை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு கீழ்க்கண்ட விதிமுறைகள்

Read More »

கோடை விழா 2022

தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் !!! வருகிற ஆடி மாதம் 28 ஆம் தேதி (13-Aug-2022), சுடாக்கோம் தமிழ் சங்கம் கோடை விழாவை நடத்த முடிவு செய்துள்ளது. விழாவில் சிறுவர் மற்றும் பெரியவரிகளுக்கான விளையாட்டு போட்டிகள்

Read More »

தமிழ்ச் சங்க விழா 2022!

அனைவருக்கும் வணக்கம் !!! தமிழ்ச் சங்கத்தின் விழாவை இரண்டு ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் நடத்துவதிலும் உங்கள் அனைவரையும் நேரில் சந்திப்பதிலும் சுடாக்கோம் தமிழ்ச் சங்கம் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறது. சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பெருந்திரளாக

Read More »