நிறை, குறை மற்றும் கருத்தளிப்புக்கு கீழே உள்ள பின்னூட்டம் மூலம் சங்கத்தை தொடர்புகொள்ளவும்.
தொலைபேசி தொடர்புக்கு (contact number)


தலைவர் : +46 727644805
வசந்தன் வெள்ளத்துரை / Vasanthan Velladurai